Her finder du varenummeret

Du finder varenummeret på bag på eller på siden af alle Hill's produkter. Ved opgivelse af varenummer, skal alle tal og bogstaver med fed medtages. Ved portionsposer og dåser bruges de sidste 5 cifre i stregkoden.

Stock number