[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Juridisk

Juridisk Erklæring

Hill's Pet Nutrition Limited ("Hill's") driver denne hjemmeside som en service for brugere af internettet. Indholdet (billeder og tekst) placeret af Hill's Pet Nutrition Limited eller selskaber i koncernen og Colgate-Palmolive Company er beskyttet af copyright. Varemærker, logoer, etiketter og emballagedesign ("varemærker") vist på dette websted tilhører Hill's Pet Nutrition Inc., dets selskaber i koncernen eller dets licensgivere, hvor anført. Ved at placere disse varemærker på webstedet giver Hill's ikke licens til at anvende eller gengive dem. Markering af varemærker betegner kun Hill's ejerskab af varemærket i USA. Status og markering af varemærker kan variere fra land til land. Du må kun downloade indholdet af denne hjemmesiden til personlig, ikke-kommerciel brug. Indholdet må ikke kopieres på anden måde og må ikke ændres.

Hill's vil gøre sig rimelige anstrengelser for at stille nøjagtige og opdaterede oplysninger til rådighed, men garanterer ikke og foregiver ikke, at disse er nøjagtige og udtømmende, og i det størst mulige omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning fralægger Hill's sig enhver form for garantier, vilkår og andre betingelser i forbindelse med dette websted og dets indhold inklusive enhver form for garantier, vilkår og betingelser, der måtte være underforstået, og hvad enten de vedrører kvalitet, egnethed til formålet, adkomst, manglende krænkelse eller andet.

Uanset om det modsatte måtte være udtrykt på nogen anden måde skal intet i disse betingelser og vilkår fortolkes som Hill’s fralæggelse eller begrænsning af ansvaret for død eller personskade som følge at dets uagtsomhed, for bedrageri eller for nogen anden eller for nogen anden form for ansvar, som i henhold til gældende lovgivning ikke kan fralægges eller begrænses. Lovmæssige rettigheder for brugere i deres egenskab af forbrugere har ingen indvirkning på disse vilkår.

Med forbehold af foregående afsnit skal Hill’s under ingen omstændigheder holdes ansvarlig (det være sig for aftalebrud, uagtsomhed eller enhver anden årsag) for nogen form for tab af fortjeneste, pønal erstatning eller særlig skadeserstatning, mistet salg, tabt indtjening, tab af brug af computerudstyr, software eller data, tabt eller spildt ledelses- eller personaletid eller for nogen form for indirekte, følgetab eller særlige tab, hvordan de end måtte være opstået.

Hill's samlede totale ansvar over for dig i forbindelse med dette websted, hvad enten som følge af kontraktforhold, genevoldende handling eller på anden vis, er begrænset til GBP 250.

Hill's skal ikke hæfte for skadeserstatning under nogen form opstået ved din manglende mulighed for at få adgang til et af Hill’s drevet websted eller din tillid til oplysninger på webstedet.

Ved klik på visse links på www.HillsPet.com og andre domæner ejet og drevet af Hill's eller andre selskaber i Hill's koncernen vil du blive ført til andre websteder, for hvilke www.HillsPet.com og andre domæner, ejet og drevet af Hill's eller andre selskaber i Hill's koncernen ikke vil tage ansvaret for.

Hill's indsamler kun personlige oplysninger med dit frivillige samtykke. Hill's anvender disse oplysninger i henhold til sin politik om privatlivets fred, som er beskrevet nedenfor.

Alle ikke-personlige oplysninger, meddelelser eller materiale, der sendes til www.hillspet.com og andre domæner, der ejes og drives af Hill's eller øvrige selskaber i Hill's koncernen eller sendes til Hill's på e-mail, betragtes som ikke-fortrolige. Det betyder, at Hill's er berettiget til frit at bruge disse oplysninger i egen interesse. Vi er berettiget til at bruge alle ideer, koncepter, know-how eller teknikker indeholdt i sådanne oplysninger til et hvilket som helst formål, herunder udvikling, produktion eller markedsføring af produkter. Oplysninger, der sendes til www.hillspet.com og andre domæner, der ejes og drives af Hill's eller øvrige selskaber i Hill's koncernen, skal være korrekte og lovlige og må ikke overtræde andres rettigheder.

Hill’s forbeholder sig ret til at tilbagetrække produkter, der henvises til på www.hillspet.com og andre domæner ejet og drevet af Hill's eller andre selskaber i Hill's koncernen, og ændre denne juridiske erklæring på et hvilket som helst tidspunkt.

PRIVATLIVETS FRED OGSÅ FOR MINDREÅRIGE

Hill's værner om dine personlige oplysninger, når du benytter dette websted. Vores politik om privatlivets fred er angivet nedenfor. Efterhånden som teknologien ændrer sig, kan denne politik også ændre sig. Enhver ændring vil straks fremgå på dette websted.

SÆRLIG MEDDELELSE TIL FORÆLDRE OG VÆRGER

Hill's værner om børns personlige oplysninger. Vi erkender, at børns brug af e-mail og internet giver særlig grund til beskyttelse af personlige oplysninger samt sikkerheden af samme.

Det er Hill's intention at overholde Children's Advertising Review Unit ("CARU") Guidelines for Advertising på nettet og online services, herunder dets retningslinjer for indsamling af personlige oplysninger fra mindreårige. Hill's påminder og opfordrer alle forældre til at kontrollere og overvåge børnenes online-aktiviteter. Hjælp os med at beskytte børns personlige data ved at sikre, at de aldrig sender e-mails eller personlige oplysninger til dette websted uden forældrenes samtykke.

HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI? HVAD ANVENDES DE TIL?

Personlige oplysninger, der kan identificere en online bruger, indhentes kun, når de oplyses frivilligt. Vi indhenter identificerbare oplysninger udelukkende til besvarelse af spørgsmål fra brugerne om vores virksomhed og dets produkter og serviceydelser og til udsendelse af virksomhedsrelateret materiale, fx brochurer, eller til at kontakte vindere af konkurrencer eller salgsfremstød. Vi bruger kun din e-mailadresse og andre personlige oplysninger til besvarelse af din forespørgsel eller besked. Vi anvender ikke oplysningerne internt, og vi deler dem ikke med nogen uden for Hill's koncernen på anden måde end beskrevet her.

Når du besøger vores websted, logger vi automatisk din IP-adresse (den unikke adresse, der identificerer din computer på internettet), der automatisk genkendes af vores web server. Vi bruger IP-adressen som en hjælp til at administrere dette websted og til indsamling af brede demografiske oplysninger til samlet brug.

Dette websted indeholder af og til oplysninger om konkurrencer og andre salgsfremstød, som Hill's tilbyder alene eller sammen med et andet internetfirma, og som vi i visse tilfælde giver dig adgang til elektronisk. Er det tilfældet, anvender Hill's og/eller vores autoriserede repræsentanter dine oplysninger til afvikling af fremstødet (f.eks til at kontakte dig, hvis du har vundet) og til - med dit samtykke - at tilbyde dig produkter og serviceydelser fra Hill's og vores medsponsorer af fremstødet. Desuden kan vi indhente demografiske data og andre data til markedsundersøgelser, annoncer eller salgsfremstød.

Som en del af de tjenester, der tilbydes dig via vores websted, bliver oplysningerne, du bidrager med, blive overført til lande uden for EØS-området. Dette kan f.eks. finde sted, hvis en af vores servere er placeret i et land uden for EØS, eller en af vores serviceudbydere har kontor i et land uden for EØS. Vi deler ligeledes oplysninger mellem selskaberne i koncernen, som har kontorer over hele verden, herunder Hill's Pet Nutrition Inc. i USA. Disse landes lovgivning kan afvige fra registerlovgivningen i EØS-landene.

COOKIES

I lighed med mange andre virksomheder anvender Hill's "cookie"-teknologien, hvor vores servere placerer specielle koder på en besøgendes computer. Oplysningerne giver os et løbende overblik over det totale antal af besøgende på dette websted og identificerer typen af internet-browsere (fx Netscape, Internet Explorer) og styresystemer (f.eks Windows, MacIntosh, osv.), der anvendes af vores besøgende. Disse oplysninger bruges udelukkende til at forbedre vores websted og dit online-besøg. Under ingen omstændigheder anvender Hill's disse oplysninger til at identificere vores besøgende eller som krydsreference af oplysningerne med nogen som helst form for personlige oplysninger, der frivilligt er opgivet på dette websted.

GOD FORNØJELSE MED WEBSTEDET!
[ ↑ skip to content ↑ ]