[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Foderallergi

Hvad er foderallergi eller foderintolerance?

food

Foderallergi skyldes overfølsomhed over for visse bestanddele i foderet. Når din hund spiser noget, som dens krop reagerer forkert på, frigiver dens krop histaminer, som kan give kløe eller generel rødme i huden eller fordøjelsesproblemer som opkastning og diaré.

Foderallergi er mere alvorlig end foderintolerance. Har din hund foderintolerance, kan problemet skyldes en underliggende sygdom. Det er også muligt, at din hund ikke har de nødvendige enzymer til at fordøje foderet.

Den eneste måde, hvorpå man kan afgøre, om din hund har foderallergi, er ved hjælp af eliminationsfoder. Eliminationsfoder er allergenfrit og hjælper dig derfor med at finde ud af, om allergien skyldes noget af indholdet i din hunds sædvanlige foder. Din dyrlæge vil anbefale, at din hund får allergenfrit foder i en bestemt periode. Følg din dyrlæges instruktioner nøje. Fodring med andre fodertyper kan give dårlige resultater.

Sådan håndteres foderallergi hos hunde

receptor

Hydrolyserede peptider er for små til at binde sig til receptorer. Derfor udløser de ikke histamin og medfører tegn på allergi.

Foderallergi udløses næsten altid af proteiner i foderet. Når din hund får et protein, som den er allergisk over for, forbinder proteinmolekylet sig til sensibiliserede receptormolekyler i kroppen, som frigiver histaminer.

Der er især to måder, hvorpå man kan håndtere foderallergi:

Hydrolysering reducerer proteinmolekylernes størrelse, så de ikke forårsager en reaktion, samtidig med at næringsværdien bevares. Hydrolyseringsniveauet måles i enheder, der kaldes dalton, og jo lavere tal des bedre er det. Proteinmolekylerne i almindeligt foder har en størrelse på ca. 12.000 dalton. Proteiner helt ned i en størrelse på 4.500 dalton har vist sig at kunne forårsage allergiske reaktioner. Størstedelen af proteinerne i Hill’s™ Prescription Diet™ z/d™ ULTRA, et højt hydrolyseret foder, er mindre end 3.000 dalton.

Et nyt protein er en proteintype, som din hund formentlig ikke har fået før. Receptormolekylerne i hundens krop er ikke sensibiliserede over for det, så det er usandsynligt, at det giver en allergisk reaktion. Hill’s™ Prescription Diet™ d/d™ indeholder for eksempel kun protein fra laks, and, lam og vildtkød.

HVORDAN KAN Hill’s™ HJÆLPE?

[ ↑ skip to content ↑ ]