Vi skaber en bedre verden – én pose ad gangen

Hos Hill’s har vi en mission om at reducere (og genskabe) de naturressourcer, vi bruger til at fremstille, emballere og levere vores produkter med. Derfor har vi sat os det mål at levere 100% genanvendelige foderposer i 2025.

Vi er begyndt rejsen ved at lancere vores første serie af genanvendelige poser til VET ESSENTIALS – hvilket gør os til en af de første større dyrefoderproducenter i Europa, der er gået over til genanvendelig emballage til dyrefoder. Lad os se nærmere på, hvordan man udvikler genanvendelige poser.

Sådan udviklede Hill’s de genanvendelige poser

Vi har brugt næsten tre år på at udvikle det genanvendelige materiale til de nye VET ESSENTIALS poser. Det krævede omfattende testning for at sikre, at vores kvalitets- og sikkerhedsstandarder blev overholdt. Vi har testet posernes styrke, holdbarhed, levetid, hvordan de klarer sig overfor fedt, at blive tabt fra forskellige højder og meget mere. Faktisk er der i løbet af udviklingsfasen blevet foretaget mere end 50 forskellige tests på alle størrelser for at undgå alle potentielle problemer.

Hvad er det specielle ved denne teknologi?

Indtil nu er poserne til VET ESSENTIALS blevet fremstillet af en kombination af PET (polyethylenterephthalat) og PE (polyethylen). PET er det samme materiale, som bruges til vandflasker, fordi det er meget stærkt og skaber en blank barriere. PE har gode forseglingsegenskaber, så det holder maden så frisk som muligt. Men når disse materialer kombineres, er genanvendelsesanlæggene desværre ikke i stand til at videreforarbejde dem og kan derfor ikke fremstille ny plastik.

Vi har imidlertid udviklet en ideel emballageløsning til vores genanvendelige poser – et PE-monomateriale (polyethylen mærket som nr. 4 LDPE=Low Density Polyethylene (polyethylen med lav densitet) til VET ESSENTIALS foderposerne). For at opnå de styrke- og kvalitetsparametre, der er nødvendige, har vi bundet flere lag sammen. Dette materiale indgår i alle elementer af posen, herunder selve posen, skyderen, lukkemekanismen og håndtaget. Eftersom hele posen er fremstillet af polyethylen, er den 100% genanvendelig!

Afhængigt af hvor du bor, er det derfor nemt at sortere posen i den rigtige genbrugsbeholder derhjemme eller aflevere den på en genbrugsstation. De programmer og den infrastruktur, der kræves for at genbruge polyethylen, varierer fra sted til sted. Få mere at vide om genanvendelse af poserne.

Hvad sker der, efter at poserne er blevet genanvendt?

Eftersom vores poser er fremstillet af polyethylen (et af de mest genanvendte plastmaterialer), kan de omdannes til en lang række nye forbrugerprodukter og kommercielle produkter, f.eks. byggematerialer og ny emballage.

En pose i genanvendelsesstrømmen på et anlæg bliver skåret i stykker, vasket og tørret og derefter ført ind i en ekstruder, der fremstiller en lang plastiksnor. Snoren skæres derefter til kugler, der udgør grundmaterialet for nye plastprodukter og -emballage.

Små handlinger, stor virkning

Kvaliteten af plastkuglerne, der udgør grundmaterialet til ny plast, afhænger af, hvor godt affaldet til genbrug er sorteret. Derfor bør vi alle bidrage til at genbruge så meget som muligt og sortere affaldet i de rigtige beholdere. Ved at tage disse små skridt i dag kan der opnås stor virkning i morgen.

  • Kugler af dårligere kvalitet kan f.eks. bruges til fremstilling af affaldsposer.
  • Kugler af høj kvalitet kan bruges til fremstilling af produkter som eksempelvis havemøbler, eller kan tilsættes ny plast, så der skal bruges mindre nyproduceret plast1.

Det er vores endelige mål at blive affaldsfrie. Ét af vores initiativer til at nå dette mål er at udvikle genanvendelige plastløsninger, der gør det muligt at genbruge materialerne. Derved mindskes behovet for nyproducerede plastmaterialer, og det er med til at skabe en cirkulær økonomi for plast.

Og for at gøre det endnu nemmere at genbruge, deltager vi i CEFLEX-projektet. CEFLEX-initiativet er med til at genanvende emballage i flere og flere lande i Europa ved at:

  • Udarbejde retningslinjer for “Udvikling af en cirkulær økonomi”, der tager højde for både emballage og infrastruktur ved slutningen af deres livscyklus ved at indsamle, sortere og genbruge affald

  • Identificere og støtte markeder drevet af bæredygtighed i at udvikle deres genbrugspraksis

  • Indføre et bæredygtigt forretningsgrundlag, hvor emballage kan indsamles, sorteres, genanvendes og returneres i en konkurrencedygtig kvalitet til en konkurrencedygtig pris

Inden 2025 er det CEFLEX' mål at udvikle en veletableret infrastruktur i hele Europa for indsamling, sortering og genanvendelse, så der kan skabes post-forbruger-emballage.

Hvordan hjælper det at genanvende VET ESSENTIALS poser?

Når man genbruger én genanvendelig VET ESSENTIALS pose:

spares-der-energi

Spares der energi – potentielt den mængde energi, der bruges til at oplade op til 52 smartphones2,4

 

 

 

spares-der-elektricitet

Spares der elektricitet – potentielt, hvad der svarer til den elektricitet, der bruges til at have en LED-pære på 9 W tændt konstant i op til tre dage2,3

 

 

spares-der-kulstofudledning

Spares der kulstofudledning – potentielt spares der, hvad der svarer til kulstofudledningen ved at køre 1 km i en bil2,5

 

 

Forestil dig den store effekt vi kan opnå sammen, hvis vi alle bidrager!

Et skridt foran for en bedre fremtid

Ved at bruge genanvendelige materialer og hvis alle hjælper med at sortere dem på den rigtige måde, er vi kommet et skridt nærmere en fremtid uden affald. Sammen kan vi arbejde hen mod et bæredygtigt miljø, hvor materialerne genbruges, og der dermed er brug for betydeligt færre nye materialer.

Få mere at vide på:
https://www.hillspet.dk/about-us/sustainability/recyclable-packaging

1Nyproduceret plastik er plastikharpiks, der er fremstillet uden genanvendte materialer. Denne type plastik fremstilles (ved hjælp af naturgas eller råolie) for at skabe helt nye plastprodukter for første gang.

2Baseret på en genanvendelig pose med 10 kg tørfoder.

3Indvirkningen på miljøet fra genbrug af et ekstra ton plastaffald (EU-mærket polymerblanding) i forhold til at sende det til EU's nuværende alternative behandling (gennemsnitlig blanding af forbrænding og affaldsdeponering). Tonini, D., Garcia-Gutierrez, P. og Nessi, S., Environmental effects of plastic waste recycling, EUR 30668 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021, ISBN 978-92-76-34297-7, doi:10.2760/955772, JRC122455.

4Baseret på en gennemsnitlig besparelse på 2 kWh energi fra fossile brændstoffer (1,2). Opladning af en smartphone kræver 0,012 kWh (EPA, 2021).

5Baseret på en gennemsnitlig besparelse på 150 g CO2e (1,2). En gennemsnitlig passagerbil udleder 0,17148 kg CO2e/km (DEFRA, 2021).