Erklæring om dyrevelfærd

white horizon

Hill's Pet Nutrition er forpligtet til bæredygtighed og positiv indflydelse på alt, hvad vi gør, herunder at fremme etisk og ansvarlig dyrevelfærdspraksis i vores branche. Vi er forpligtet til høje dyrevelfærdsstandarder og fordømmer på det kraftigste mishandling af dyr.

Vi fremmer gennemsigtighed og går ind for en samarbejdende tilgang til vores leverandører med henblik på positiv samfunds- og miljømæssig påvirkning. Derudover anerkender vi andre vigtige interessenters uundværlige rolle i at skabe meningsfulde forandringer, herunder ngo'er, statslige organer og forskere. Disse partnerskaber er altafgørende for varetagelse af helhedsorienterede problemer i hunde- og kattefodersektoren med udformning af en mere bæredygtig fremtid for hele branchen.

Hill's Europe og vores europæiske leverandører arbejder på at følge de fem domæner udarbejdet af Farm Animal Welfare Committee. Vi gennemfører også adskillige andre foranstaltninger for yderligere støtte af dyrevelfærd, herunder:

  • Engageret Medarbejdergruppe: Dette team mødes regelmæssigt, opsætter mål og arbejder for ingrediensgennemsigtighed, ansvarlige indkøb og forøget bæredygtighed for alle anvendte dyrearter. Teamet består af specialister i dyrevelfærd, ledere inden for bæredygtighed og andre funktionelle eksperter. I takt med at vi når milepæle i den nærmeste fremtid, er vi forpligtede til at offentliggøre vores fremskridt.

  • Forholdet til leverandører: Forholdet til vores leverandører er afgørende. Vi har udviklet og plejet langvarige relationer til omhyggeligt udvalgte leverandører, som overholder vores høje standarder for dyrevelfærd, kvalitet og fødevaresikkerhed. Vi anerkender, at en transformation inden for dyrevelfærd tager tid at implementere. Vi samarbejder med leverandørerne for at sikre, at vi i fællesskab fremmer dyrevelfærd.

  • EU-platform om dyrevelfærd/fem domæner: En af vores vigtigste prioriteringer er aktivt at fremme udviklingen og brugen af frivillige forpligtelser til yderligere forbedring af dyrevelfærden. Vi følger ekspertgruppen i EU-platformen for dyrevelfærd, som arbejder for meningsfulde bidrag inden for dyrevelfærd. Vi anerkender også, at der fortsat er plads til forbedring af moderne dyrevelfærd med de fem domæner og arbejder på drøftelser med leverandører om disse koncepter.

  • Overholdelse af European Animal Welfare Legislation: Vi stræber efter at overholde den nye lovgivning før deadline for implementering.

  • Branchesamarbejde: Det er vigtigt for hele hunde- og kattefoderbranchen at gennemføre bæredygtige og holdbare forbedringer af dyrevelfærden. Som medlem af FEDIAF arbejder vi på at løse problemer med dyrevelfærd.

  • Investering i alternative proteiner: Vi samarbejder med partnere, der kontinuerligt udforsker nye teknologier til fremskaffelse af mere bæredygtige ingredienser til hunde- og kattefoder, såsom proteiner udviklet ved fermentering og tilføring af insektproteiner.

  • Bæredygtigt indkøbte fiskeprodukter: De fisk, vi indkøber til vores produkter, stammer udelukkende fra leverandører af bæredygtigt fangede eller opdrættede produkter, som er certificeret i Aquaculture Stewardship Council, Marine Trust og Friends of the Sea.

  • Forpligtelse vedrørende fjerkræprodukter: Fra udgangen af 2024 indkøber vi ikke æg eller æggeprodukter fra burhøns fra vores leverandører i Europa til såvel våde som tørre produkter, hvilket omfatter de fleste af vores europæiske produkter.

Vi vil bede alle vores leverandører i Europa om at opfylde alle kriterier i European Chicken Commitment senest i 2026. Vi evaluerer løbende andre humane principper afbalanceret med nuværende og aktuelle risici for dyresygdomme.

Selvom det vil tage tid med omtanke at implementere ændringer i forsyningskæden, forpligter vi vores aktuelle samarbejde til at arbejde med vores globale leverandørnetværk med henblik på at effektuere positive ændringer i den humane behandling af dyr.

  • Forpligtelse for andre ingredienser fra dyr: Vi udvikler standarder for dyrevelfærd i forbindelse med indkøb af andre ingredienser, som bruges i vores produkter, såsom svine- og oksekød, og vi vil begynde at offentliggøre vores fremskridt i 2024.

Vores ambitioner med forsyningspartnerne er at skabe en bedre verden for mennesker, dyr og planeten, og vores kontinuerlige fokus på dyrevelfærd er et vigtigt skridt på vejen.